top of page

Regulamin zamówień

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Złożenie zamówienia
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Reklamacje

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami
§ 10 Dane osobowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna

Odbiorca – osoba wskazana przez Kupującego do odbioru zamówienia

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Odbiorcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Regulamin – niniejszy regulamin.

BOX – produkt, zestaw upominkowy do wyboru na Stronie internetowej.

Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez określenie danych odbiorcy oraz nadawcy, a także wybranie konkretnego zestawu upominkowego oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Strona internetowa – witryna internetowa dostępna pod adresem www.szmaragdowyvan.pl/zamowbox
Sprzedawca – Szmaragdowy Van – Łukasz Mieszczyński, NIP: 1132991608

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla:
  - osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych;
  - osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; (każdy z osobna zwany dalej „Kupującym”).

 2. Zawartość Stronie Internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowi zaproszenie do składania ofert.

 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres e-mail: proseccovanszmaragdowy@gmail.com

 2. Tel: 505-950-544
   

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej potrzebne jest:
  - Urządzenie z dostępem do Internetu
  - Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla złożenia zamówienia przez Stronę internetową, poza wymogami określonymi
  w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

   

§ 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Ceny widoczne na Stronie internetowej za BOX są całkowitymi cenami w polskich złotych, w tym zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane na Stronie internetowej: cena za BOX oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 3. Złożenia zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem Kupującego, o zobowiązaniu do odbioru przesyłki.

 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na Stronie internetowej w zakładce „ZAMÓW BOX”.

 5. Kupujący wybiera BOX z dostępnych na Stronie internetowej, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie wysłania uzupełnionego Formularza Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu przez Kupującego.

 7. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia oraz podanie numeru rachunku do płatności za zamówienie (wysłane w osobnej wiadomości) jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do minimalnej zmiany w wyglądzie i zawartości zamawianych BOX-ów. Prezentowane na Stronie Internetowej BOX-y są przykładowymi zestawami.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Jedyną dostępną metodą płatności za złożone zamówienie jest płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy w celu dokonania płatności za zamówienie.

 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym płatności od Kupującego.

 2. Na realizację i Dostawę zamówienia Sprzedawca potrzebuje minimum 36 h od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym płatności od Kupującego.  

 3. Zamówienia doręczane są od wtorku do niedzieli (6 dni w tygodniu).

 4. Sprzedawca realizuje Dostawę za darmo wyłącznie na terenie Warszawy. Dostawa po za Warszawę wymaga kontaktu ze Sprzedającym i indywidualnej wyceny.

 5. Sprzedawca ustala z Kupującym termin Dostawy po złożeniu zamówienia.

 6. Kupujący potwierdza fakt, że zamówienie złożone i opłacone do godziny 19.00 (płatność zaksięgowana na koncie bankowym) danego dnia będzie dostarczone najwcześniej pojutrze (z wyłączeniem poniedziałków). Przykład: zamówienie złożone i opłacone we wtorek do godz. 19.00, dostarczone zostanie najwcześniej w czwartek.

 7. Zamówienia doręczane są w określonym przedziale czasowym: 6:00-7:30 lub 17:00-22:00. W innych wypadkach niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą.

 8. Doręczenie w Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby doręczyć BOX w wybranym przedziale czasowym, jednakże nie jest w stanie tego zagwarantować w każdym przypadku – pomimo dochowania standardu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty - ze względu na dużą ilość realizowanych w te dni zamówień. W tych wypadkach niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą.

 9. Doręczenie w Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, 1 Maja, 3 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia. W niektórych przypadkach zamówienia z datą realizacji na te dni doręczane są roboczy dzień przed lub roboczy dzień po wskazanej dacie ze względu na czas pracy Sprzedającego. W tych wypadkach niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą.

 10. Doręczenia w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu świątecznym, realizowane są po godzinie 18:00.

 11. Aby zapewnić skuteczność realizacji zamówienia, niezbędny będzie telefon kontaktowy do Odbiorcy.

 12. Odbiorca proszony jest o pisemne potwierdzenie odbioru zamówienia.

 13. Doręczenie na adres prywatny lub firmy. Jeżeli Odbiorca jest nieobecny oraz nie ma z nim kontaktu, zamówienie przekazywane jest pełnoletniemu domownikowi lub recepcji do przekazania Odbiorcy. W takich przypadkach Sprzedawca nie jest w stanie zagwarantować pisemnego potwierdzenia odbioru zamówienia przez Odbiorcę.

 14. Sprzedawca nie przekazuje Odbiorcy żadnych informacji o Kupującym. Jeżeli ma to zrobić, Kupujący proszony jest o przekazanie takiej informacji.

 15. Odbiorca (wskazany przez Kupującego) ma prawo odmowy przyjęcia przesyłki, co oświadcza na potwierdzeniu doręczenia. Takie zlecenie uznajemy za zrealizowane.

 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedoręczenie przesyłki wynikające z poniższych sytuacji:

 • nieobecność odbiorcy pod wskazanym adresem w czasie realizacji zamówienia zgodnie z umową z Kupującym

 • podanie błędnych danych adresowych przez Kupującego.

 1. Kupujący może odebrać zamówienie osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszych ustaleniach ze Sprzedawcą.

 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, zamówienie będzie gotowe do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania zamówienia – w tym terminie.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia BOX-u bez wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady BOX-u Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 3. Na BOX zawierający bukiet z kwiatów Sprzedawca udziela gwarancji świeżości na okres 2-3 dni pod warunkiem ich należytej pielęgnacji. W przypadku składania reklamacji na podstawie gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wadzie BOX-u w terminie 3 dni od daty jego doręczenia. Zaleca się dostarczenie przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentacji fotograficznej reklamowanego zamówienia wraz z opisem na adres: proseccovanszmragdowy@gmail.com
  Sprzedawca jest zobowiązany do udzielania Kupującemu wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z reklamowanym zamówieniem. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego BOX-u do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres podany przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.

 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 3.   W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

-W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, tj. m.in. kwiaty cięte.

-W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

- W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

- Zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości BOX-a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Box-a.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu

 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument.


§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
   

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Strony Internetowej jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na Stronie Internetowej.

bottom of page